سلام

بعد از مدتها..سلام.

اینقدر از آخرین نوشته ام میگذره که حس نوشتن دیگه برام غریبه اس. اشتباه نکنی.. حس بدی نیست. فقط عجیبه. کمی سورئال. انگار همین تایپ کردن، که کار هر روزمه، یکهو دنیای اطرافم رو سال ها به عقب برگردونده. با اینکه اون سالها سان فرانسیسکو در زندگی ام فقط یک اسم بود. و کافی شاپ اپی سنتر با آهنگ های فوق العاده ش وجود نداشت. و یک لیوان شراب در کنار کامپیوترم.. خاصتر بود.

خلاصه حس آشنا ولی عجیبیه.

نمیدونم چرا به اینجا سرک کشیدم. فکر کنم بعضی حس ها، بعضی آدم ها، بعضی اتفاقات، هیچ وقت از زندگیت پاک نمیشن. مخفی میشن و یکهو بعد از مدتها سرکی میکشن و سلام میکنن. سلام می کنی؟

  1. This comment has been removed by the author.

  1. بدون بازتاب